مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

قابل توجه جامعه ی مهندسی و طراحان، شرکت های فنی و مهندسی، مجریان و کارفرمایان

به اطلاع تمامی مهندسین طراحی و کارفرمایان و مجریان ساخت و ساز با روش سیستم ساختمان های قاب فولادی سبک LSF می رساند: تولید هر نوع پروفیل جهت استفاده در عناصر سازه ای برای ساختمان های LSF می بایست بر مبنای استانداردهای AISI و ASTM بوده و مشخصات زیر را تأمین نمایند:

1. دارای گرید فولاد با حداقل مقاومت 228 =Fy مگاپاسکال و یا مطلوبیت 345 =Fy مگاپاسکال

2. حداقل پوشش زینک گالوانایز 180 برای شرایط اقلیمی با «رطوبت نسبی کم و متوسط» 

3. حداقل پوشش زینک گالوانایز 270 برای شریط اقلیمی با «رطوبت نسبی زیاد و اشباع» 

* لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت نکات فوق، ماهیت کل سازه غیراستاندارد، غیرقانونی و مردود بوده و قابل ارجاع به مراجع قضایی می باشد.    


جهت طراحی و اجرای ساختمان های قاب فلزی سبک LSF رعایت استانداردها، آیین نامه ها و الزامات طراحی منطبق با مراجع معرفی شده ضــروری و الــــــــزامی می باشد. بدیهی است نقض مفاد آیین نامه های مذکور، موجب نقض ایمنی و کیفیت ساختمان و موجب مسؤولیت های حقوقی و مدنی ناشی از تعهدات مهندسی و اجرایی خواهد بود. لذا باید برای ساختن ساختمان های ایده آل و با کیفیت که موجب افتخار مهندسین و سازندگان آن ها گردیده و موجب امنیت و آسایش و رضایتمندی ساکنین و مالکان و مشتریان و توسعه ی بازار تقاضای ساختمان های قاب فلزی سبک LSF نیز می باشد، رعایت الزامات و استانداردها و آیین نامه ها و مقررات منابع و مراجع معرفی شده به طور دقیق ضروری است.

مرجع استانداردهای لازم عبارتند از:

1. مؤسسه ی آهن و فولاد و آمریکا AISI

2. مرکز تدوین کدهای بین المللی ICC

3. انجمن امریکایی تست و مواد ASTM

4. انجمن امریکایی مهندسین عمران ASCE

5. مبحث 6 مقررات ملی ساختمان ایران - بارگذاری

6. آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 2800

7. آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سردنورد LSF - ض608

8. مبحث 7 مقررات ملی ساختمان ایران - پی

1. طراحی تمام اعضای سازه ای و غیرسازه ای مقاطع سرد فولادی در ساختمان های قاب سبک فلزی LSF باید با رعایت دقیق مفاد آیین نامه ی طراحی فولاد سرد نورد مؤسسه آهن و فولاد آمریکا AISI باشد:

1. AISI S100-xx North American Spesification For Design Of Cold-Formed Steel Structures Members

2. AISI S200-xx North American Spesification For Design Of Cold-Formed Steel Structures Members - General Provisions

3. AISI S201-xx North American Spesification For Design Of Cold-Formed Steel Structures Members - Product Data

4. AISI S210-xx North American Spesification For Design Of Cold-Formed Steel Structures Members - Floor and Roof Sysytem Design

5. AISI S211-xx North American Spesification For Design Of Cold-Formed Steel Structures Members - Wall Stud Design

6. AISI S212-xx North American Spesification For Design Of Cold-Formed Steel Structures Members - Header Design

7. AISI S213-xx North American Spesification For Design Of Cold-Formed Steel Structures Members - Lateral Design

8. AISI S214-xx North American Spesification For Design Of Cold-Formed Steel Structures Members - Truss Design

9. AISI Cold Formed Steel Design 2008 Edition

2. بارگذاری سازه ای جهت بارهای زنده، بارهای مرده، نیروهای جانبی ناشی از فشار باد و زلزله باید با رعایت دقیق مفاد استاندارد حداقل بارها ASCE 7 و تطبیق مبحث 6 مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 و با رعایت دقیق ویرایش چهارم ضوابط استاندارد 2800 طراحی ساختمان در برابر زلزله انجام گیرد:

1.  ASCE 7 - 16 : Minimum Design Loads of Buildings and Other Structures 2016

2. مبحث 6 مقررات ملی ساختمان ویرایش 1396

3. آیین نامه ی طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 2800 ایران

3. انتخاب مصالح باید با رعایت دقیق ضوابط استاندارد ASTM انجام گیرد:

1. ASTM A1003 - Standard Spesification for Steel Sheet, Carbon, Metalic and nonmetalic Coated for Cold-Formed Framing Members

2. ASTM A653 - Standard Spesification for Steel Sheet, Zinc Coated (Galvanized) or Zinc Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

3. ASTM A792 - Standard Spesification for Steel Sheet, 55% Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process

4. ASTM A563 - Standard Spesification for Carbons and Alloy Steel Nuts

5. ASTM 307 - Standard Spesification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60 000 PSI Tnsile Strength

6. ASTM A325 - Standard Spesification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength

7. ASTM A490 - Standard Spesification for Structural Bolts, Alloy Steel. Heat Treated, 150 ksi Minimum Tensile Strentgh

8. ASTM C208 - Standard Spesification for Cellulosic Fiber Insulating Board

9. ASTM C954 - Standard Spesification for Steel Drill Screws for the Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Steel Studs from 0.033 in. (0.84 mm) to 0.112 in. (2.84 mm) in Thikness

10. ASTM C1002 Standard Spesification for Steel Self-Piercing Tapping Screws for the Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood Studs or Steel Studs

11. ASTM C1396/C1396M - Standard Spesification for Gypsum Board

12. ASTM C1513 - Standard Spesification for Steel Tapping Screws for Cold-Formed Steel Framing Connections

13. ASTM E2126 - Standard Test Methods for Cyclic (Reversed) Load Test for Shear Resistance of Vertivcal Elements of the Lateral Force Resisting system for Buildings

14. ASTM F436 Standard Spesification for Hardened Steel Washers

15. ASTM F959 - Standard Spesification for Compressible-Washer-Type Direct Tension Indicators for Use with Structural Fasteners

4. الزامات محاسبات ساختمانی باید بر اساس مفاد کدهای ساختمانی ICC انجام گیرد.

1. IBC International Building Code

2. IRC International Residential Code

3. IGCC International Green Construction Code

۰۲ فروردين ۹۰ ، ۰۲:۳۱
LSSI Technical Admin

کتاب دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی (LSF)

کتاب جامع «دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی(LSF)» توسط کمیته ی تدوین آیین نامه ی 612 و 613 سازمان نظام فنی و اجرایی کشور - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از طریق انتشارات دانشگاه شیراز منتشر گردید.

نویسندگان (سازه):

دکتر سید رسول میرقادری، مهندس مسعود کریمیان، دکتر محمد خراسانی

نویسندگان (معماری):

 دکتر محمدحسن فلاح، مهندس مسعود قاسم زاده، دکتر جاوید قنبری

نوبت چاپ : اول 1393

شابک : 964-462-461-9782

شماره کتابشناسی ملی : 3441515

این کتاب درحال حاضر تمام شده است و مرحله ی بروز رسانی و چاپ دوم کتاب در حال انجام می باشد.

علاقمندان با ارسال مشخصات و شماره پروانه اشتغال نظام مهندسی می توانند کتاب را از مؤسسه تهیه نمایند.

۲۰ فروردين ۹۳ ، ۱۸:۴۰
LSSI Technical Admin

lsf benefits

سیستم ساختمانی LSF دارای مزایای بسیاری نسبت به سازه های متعارف از قبیل سازه های بتنی و فولادی رایج می باشد. طراحی بسیار آسان تر نسبت به دیگر سازه ها، تولید پیش ساخته، عملیات اجرایی کمتر، سرعت در نصب، کاهش قابل توجه هزینه های اجرایی ساختمان، نیروی کار بسیار کمتر، کاهش مصرف انرژی، راحتی بسیار زیاد در تعمیر و نگهداری، پایداری سازه ای و رفتار لرزه ای بسیار مناسب، توانایی تغییر و جابجایی آسان در بخش های سازه و ساختمان، تخریب بسیار آسان، بازیافت کامل تمام مصالح به کار رفته و فقدان نخاله در حین ساختمان و پس از تخریب تعدادی از مزایای این سیستم ساختمانی می باشند؛ اما باید توجه داشت که مزیت هر پدیده ای در شرایط خود قابل سنجش هست و هیچ پدیده ای همانطور که خود محض نبوده و اصل عدم قطعیت در مورد آن ها صادق است، دارای مزایای محض نبوده و همواره مزایای آن ها مطلق می باشند.

سازه های LSF به نسبت نوع طراحی سازه ای دارای محدودیت هایی در ارتفاع می باشد که برای ساختمان های بلند مناسب نبوده و نمی توان از آن به صورت سازه ای باربر استفاده نمود اما در کنار سازه ی اصلی که می تواند از هر نوع سازه ای با توانایی بلندمرتبه سازی باشد، به عنوان سازه های غیربار در میانقاب ها(Infillwall) و تیغه های جداکننده داخلی(Partition) یا دیوارهای پوشش خارجی(Curtainwall) از آن استفاده نمود که در این صورت تأثیرات بسزایی در رفتار لرزه ای سازه، سبکی سازه، صرفه جویی اقتصادی، صرفه جویی انرژی و تعمیر و نگهداری ساختمان خواهد داشت. به همین علت سازه های LSF در هر موقعیتی نسبت به نوع شرایط حاکم می تواند مزایای خود را در اختیار مهندسان و معماران قرار دهد.

۲۲ مرداد ۹۲ ، ۱۸:۵۸
LSSI Technical Admin

پیشرفته ترین ماشین تولید سازه های سردنورد برای ساختمان های سبک فولادی LSF با تکنولوژی CAD/CAM از سوی شرکت پیشرو Pinnacle در 5 آوریل 2016 معرفی و نخستین نمونه‌ی آن به شرکت مهندسین مشاور آقای استفان نیپر تحویل گردید که مانند همیشه آقای نیپر به عنوان شروع کننده‌ی طراحی و اجرای نخستین ساختمان سبک فولادی LSF‌ بلند مرتبه در جهان، طراحی و تولید یک پروژه ی مجتمع مسکونی 14 طبقه به نام جرانیوم Geranium و یک هتل 15 طبقه به نام هیپیستروم Hippeastrum را کلید بزند.

۰۲ مرداد ۹۵ ، ۰۹:۵۰
LSSI Technical Admin

برخی از شاخص ترین پروژه های LSF‌ کشور

مرکز کنترل ترافیک تهران

شرکت کنترل ترافیک تهران، طبقه هشتم و نهم

اسکان 1

شهرداری منطقه 4 تهران

وزارت بهداشت 2

اتاق ویژه وزیر بهداشت و درمان، طبقه هجدهم

اضافه بنای خاشعی کرج

آپارتمان شخصی کرج-عظیمیه، طبقه ششم

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی-ساختمان آموزشی

فولاد خوزستان

شرکت فولاد خوزستان-اداری

/*/

برای اطلاعات بیشتر، بر روی تصاویر کلیک کنید

۰۲ مرداد ۹۵ ، ۰۹:۲۲
LSSI Technical Admin

وب سایت مؤسسه همواره همراه شماست. اپلیکشین اندرویدی سایت را می توانید دانلود و بر روی گوشی ها و تبلت های اندرویدی نصب نمایید.

۱۰ اسفند ۹۳ ، ۱۲:۳۸
LSSI Technical Admin

بیانیه ی مؤسسه در خصوص

انجمن علمی ساختمان های فولادی سبک       و   

انجمن صنفی کارفرمایی سیستم ساختمانی قاب های سبک فولادی سرد نورد شده

۰۸ اسفند ۹۳ ، ۱۷:۳۸
LSSI Technical Admin

فلسفه LSF به بیان ماهیت، علل و استدلال ظهور و توسعه تکنولوژی LSF و شایستگی ها و بایستگی های گسترش و استفاده به عنوان یک گزینه ی مطلوب در امر ساخت می پردازد.

۲۲ مرداد ۹۲ ، ۱۶:۲۶
LSSI Technical Admin
سازه های فولادی سرد نورد(Cold-Formed Steel Structures) از سال های 1886 در انگلستان رواج یافتند. مقاطع مختلفی که اکثراً عملکرد غیر سازه ای یا در ترکیب با مصالح سازه ای به کار می رفتند مانند استفاده ی گسترده مقاطع و ورق های سرد نورد شده در کاربردهای صنعتی گرفته تا پوشش های بام ها و دیوارها و نماها و سقف ها از موارد استفاده قطعات فولادی سرد نورد بودند. از همان ابتدا، این مقاطع در استانداردهای بریتانیا (BS) جای گرفتند و با نگاه آیین نامه ای به طراحی و تولید آن ها نظام مند گردید.
۲۱ مرداد ۹۲ ، ۱۲:۱۸
LSSI Technical Admin

سازه های قاب فلزی سبک LSF به سبب ساختار مدولاری که دارند راه حل بسیار ایده آلی برای معماران حرفه ای می باشند. مدولاریزاسیون ساختمان ها امروزه در جهت افزایش سرعت مدیریت ساخت، به حداقل رساندن نخاله ها و پرت مصالح ساختمانی، صرفه جویی اقتصادی و تأثیر بصری آن از نظر زیبایی شناسی، دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. به طوری که سازندگان مصالح در کشورهای پیشرفته با هماهنگی یکدیگر درحال مدول کردن تمام مصالح ساختمانی هستند تا از سازه گرفته تا نازک کاری ساختمان از الگوهای مدولار یکسانی پیروی نمایند. سازه های LSF و کلاً سازه هایی که به صورت فریمینگ (قاب های مدولار) نظیر سازه های چوبی یا سازه های فضایی می باشند دارای ماهیت مدولار بوده و هماهنگی بسیار دقیقی با طراحی مدولار دارند.

سازه های قاب سبک فولادی LSF

۲۰ مرداد ۹۲ ، ۱۹:۳۰
LSSI Technical Admin

نخستین ساختمان LSF در 10 طبقه 2012

10lsf

شرکت NUCONSTEEL امریکا

۲۰ مرداد ۹۲ ، ۱۹:۰۸
LSSI Technical Admin
۲۰ مرداد ۹۲ ، ۱۴:۴۰
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.