آیین نامه های LSF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

۱۰ مطلب با موضوع «آیین نامه های LSF» ثبت شده است

کتاب دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی (LSF)

کتاب جامع «دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی(LSF)» توسط کمیته ی تدوین آیین نامه ی 612 و 613 سازمان نظام فنی و اجرایی کشور - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از طریق انتشارات دانشگاه شیراز منتشر گردید.

نویسندگان (سازه):

دکتر سید رسول میرقادری، مهندس مسعود کریمیان، دکتر محمد خراسانی

نویسندگان (معماری):

 دکتر محمدحسن فلاح، مهندس مسعود قاسم زاده، دکتر جاوید قنبری

نوبت چاپ : اول 1393

شابک : 964-462-461-9782

شماره کتابشناسی ملی : 3441515

این کتاب درحال حاضر تمام شده است و مرحله ی بروز رسانی و چاپ دوم کتاب در حال انجام می باشد.

علاقمندان با ارسال مشخصات و شماره پروانه اشتغال نظام مهندسی می توانند کتاب را از مؤسسه تهیه نمایند.

۲۰ فروردين ۹۳ ، ۱۸:۴۰
LSSI Technical Admin

با آغاز تکوین علمی بر روی سازه های سردنورد از سال 88 مطالعات بر روی آیین نامه های بین المللی با محوریت AISI آغاز گردید و در نهایت نشریه ی ض-608 به نام «آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سبک سرد نورد» توسط مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان ایران منتشر گردید.


این نشریه به نام «آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد - LSF (بخش سازه)» در سال 91 از طریق سازمان فنی و اجرایی کشور ابلاغ گردید.

سپس «آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد - LSF (بخش غیر سازه)» در سال 92 ابلاغ گردید.

 لینک دانلود:

نشریه 612

نشریه 613

وب سایت سازمان نظام فنی و اجرایی کشور

سازمان

۰۱ آبان ۹۲ ، ۱۱:۰۹
LSSI Technical Admin

آیین نامه های مرجع که در تمام کشورهای جهان برای طراحی و اجرای سازه های سرد نورد شده و سیستم ساختمانی LSF مورد استناد قرار می گیرند همگی بر مبنای آیین نامه های AISI قرار دارند که مطابق با شرایط حاکم در هر یک از آن کشورها از لحاظ شرایط جوی و جغرافیایی و شرایط اقلیمی گوناگون به روز رسانی شده و تغییراتی بر آن ها اعمال می گردد. آیین نامه AS/NZ 4600 در استرالیا و نیوزلند و آیین نامه های BS 5990 ,BS 5950 و CSI در بریتانیا و Euro Code III در اروپا و آیین نامه های ژاپن و افریقای جنوبی و هند برای طراحی و اجرای سازه های سرد نورد و سیستم ساختمانی LSF از جمله آیین نامه های مشابه هستند. انجمن تولید کنندگان استاد SSMA نیز همه ساله استاندارد مقاطع را منتشر می کند که تمام تولید کنندگان مقاطع سیستم ساختمانی LSF مؤظف هستند تولیدات خود را بر مبنای آن ارایه نمایند.

۰۱ آبان ۹۲ ، ۱۰:۱۵
LSSI Technical Admin

معرفی کتاب های مرجع و راهنمای طراحی سازه های LSF طبق اعلام AISI

۰۱ آبان ۹۲ ، ۱۰:۰۸
LSSI Technical Admin

کدهای ساختمانی بین الملل با عنوان International Building Code‌ به عنوان معتبرترین استانداردهای ساختمانی که مرجع تمام آیین نامه های روز جهان می باشد، یکی از الزام آورترین منابع مورد مطالعه ی مهندسین کارآمد می باشد. لذا مطالعه ی آن را به تمام مهندسینی که نگاهی حرفه ای به شغل خود دارند توصیه می کنیم.

International Building Code 2012

۱۰ مهر ۹۲ ، ۰۸:۱۰
LSSI Technical Admin

کدهای خانه سازی بین الملل International Residential Code به عنوان معتبرترین آیین نامه استاندارد ساخت خانه‌های مسکونی، مرجع ساختمانی مهندسین و خانه سازان به شمار می رود که تا سطح 3 طبقه بدون نیاز به محاسبات پیچیده و آنالیزهای الزام آور، می توان به استناد به آن و رعایت الزامات عددی و ارقام ثابت مذکور در آن برای انتخاب مقاطع و اتصالات، اقدام به طراحی و ساخت خانه های مسکونی نمود. در این آیین نامه به طور کامل به نحوه‌ی طراحی و ساخت خانه های چوبی wood framing و قاب سبک فلزی lsf پرداخته شده است. برای این منظور جهت آشنایی بیشتر مهندسین مطالعه‌ی این آیین نامه توصیه می گردد. 

International Residential Code 2012

۱۰ مهر ۹۲ ، ۰۸:۰۷
LSSI Technical Admin

کالیفرنیا به عنوان مهم ترین زون زلزله خیز امریکا و آب و های متعدد سردسیر، گرمسیر و ساحلی، دارای اقلیمی همسان با ایران بوده و استانداردها و آیین نامه های بومی شده‌ی این ایالت با نام California Building Code به عنوان یکی از معتبرترین مراجع استاندارد و آیین نامه های جهان به شمار می رود که می تواند به عنوان یکی از معتبرترین آیین نامه های مورد استاندارد در ایران برای شرایط اقلیمی متفاوت به کار گرفته شود. لذا برای مطالعه ی مهندسین و آشنایی بیشتر به نوع بومی شده از آیین نامه International Building Code برای اقلیم خاص، جهت دانلود پیوست می گردد.

کدهای ساختمانی کالیفرنیا

کدهای ساختمانی کالیفرنیا 

California Building Code 2013 V1

کدهای ساختمانی کالیفرنیا

California Building Code 2013 V2

۱۰ مهر ۹۲ ، ۰۸:۰۳
LSSI Technical Admin

شورای کدهای کالیفرنیا به لحاظ پیشرو بودن در توسعه ی کدهای ساختمانی بر مبنای استانداردهای پیشرفته به دلیل شرایط اقلیمی و انتظارات بالای پاسخدهی به مسایل مهندسی ساختمان، در مسیر تدوین کدهای ساختمان سبز نیز از معتبرترین آیین نامه های استاندارد جهان را تولید می نماید. رویکرد امروز ساختمان با اهداف توسعهی پایدار به ساختمان، ساختمان سازی را در مسیر ساختمان پایدار توجیه نموده و آینده ی ساختمان سازی را ازآن خود می نماید. از آن جا که ساختمان های lsf با رویکرد پایداری به عنوان ایده آل ترین ساختمان های سبز به شمار می روند، به این منظور جهت اشراف مهندسین فعال در معماری و عمران پایدار و ساختمان سبز، کدهای ساختمان سبز کالیفرنیا با نام California Green Building Code برای دانلود پیوست می گردد.

کدهای ساختمان سبز کالیفرنیا 2013

کدهای ساختمان سبز کالیفرنیا

California Green Building Code 2013

۱۰ مهر ۹۲ ، ۰۸:۰۲
LSSI Technical Admin

کدهای خانه سازی کالیفرنیا California Residential Code به عنوان یکی از معتبرترین آیین نامه های استاندارد خانه سازی تا سطح ۳ طبقه در جهان به شمار می رود که نمونه ای بومی شده برای اقلیم خاص کالیفرنیا به ویژه از نظر مهندسی زلزله بر مبنای کدهای خانه سازی بین الملل International Residential Code می باشد. کالیفرنیا به لحاظ شرایط اقلیمی همسان با ایران از نظر نوع آب و هوا و بستر زمین شناختی و زلزله خیزی، دارای بهترین نوع آیین نامه های ساختمانی معتبر جهان برای استفاده در شرایط اقلیمی ایران می باشد. استاندارد کدهای خانه سازی کالیفرنیا نیز مانند کدهای خانه سازی بین المللی، با فصول جداگانه ای به طور کامل به طراحی و ساخت خانه های چوبی Wood Framing ( wf ) و قاب فلزی سبک Lightweight Steel Framing ( lsf ) پرداخته شده است که می تواند مرجع بسیار مناسبی برای مهندسین به خصوص مهندسین معماری قرار گیرد. لذا مطالعه‌ی آن را برای مهندسین توصیه نموده و جهت دانلود پیوست می گردد.

کدهای خانه سازی کالیفرنیا

کدهای خانه سازی کالیفرنیا

California Residential Code 2013

۱۰ مهر ۹۲ ، ۰۸:۰۱
LSSI Technical Admin

به جهت این که ساختمان های قاب فلزی سبک lsf‌ نمونه ی ساختاری ارتقا یافته از روش سیستم اجرای ساختمان های چوبی wood framing با مقاطع سرد نورد شده به جای مقاطع چوبی می باشد و به جهت آشنایی بیشتر برای جنبه های معماری و ساخت ساختمان های چوبی و همچنین به دلیل این که درک سیستم ساختمانی lsf نیاز به آشنایی کامل با سیستم قاب چوبی wood framing دارد، لذا مطالعه‌ی آیین نامه ی ساختمان های چوبی به همه ی دوستان عزیز پیشنهاد می گردد. برای این منظور، استاندارد ساختمان های چوبی استرالیا که به طور کامل به نحوه ی طراحی و ساخت ساختمان های چوبی پرداخته است، جهت مطالعه‌ی مهندسین پیوست می گردد. (این لینک ها آن لاین می باشند)

آیین نامه ساختمان های چوبی استاندارد استرالیا

آیین نامه ساختمان های چوبی استاندارد استرالیا: 1684/2 - 2010

آیین نامه ساختمان های چوبی استاندارد استرالیا: 1684/3 - 2010

۰۱ مهر ۹۲ ، ۰۹:۱۰
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.