مصاحبه پیام ساختمان :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مصاحبه پیام ساختمان

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۸:۳۴ ق.ظ

تیتر 16 بهمن 95

مصاحبه 16 بهمن 95

مصاحبه دکتر مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ پلاسکو


مصاحبه آتشکار 1056


مصاحبه آتشکار 1055

مصاحبه مسعود کریمیان ؛ آتشکار ؛ تنوع محصولات ذوب آهن اصفهان


مصاحبه 27 شهریور 95

مصاحبه مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ صنعتی سازی چگونه منحرف شد؟


مصاحبه 2 مرداد 95

مصاحبه دکتر مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ مرکز تحقیقات راه و شهرسازی lsf را اشتباه اجرا می‌کند


مصاحبه 30 آبان 94

مصاحبه مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ چرا صنعتی‌سازی در ایران افول کرد؟


مصاحبه 16 آبان lsf

مصاحبه مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ بازگشت سریع سرمایه با فناوری LSF


http://www.payampress.com/site/news.aspx?newsid=6748

مصاحبه 4 مهر

مصاحبه مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ LSF چگونه شکل گرفت؟


http://www.payampress.com/site/news.aspx?newsid=5499

فرصت های صنعتی سازی lsf در ایران

مصاحبه دکتر مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ فرصت‌های توسعه‌ی صنعتی‌سازی در ایران


http://www.payampress.com/site/news.aspx?newsid=5210

lsf seminar2

مصاحبه دکتر مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ انحراف صنعتی‌سازی


http://www.payampress.com/site/news.aspx?newsid=4843

مصاحبه 27 دی

مصاحبه دکتر مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ هفت دلیل برتری ال. اس. اف


http://www.payampress.com/site/news.aspx?newsid=4393

lsf

مصاحبه مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ LSF با شرایط اقلیمی ایران سازگار است


مصاحبه 1 بهمن 90

مصاحبه مسعود کریمیان ؛ پیام ساختمان ؛ سازه‌های LSF هنوز ناشناخته است

۹۵/۱۱/۱۶
بازدید: ۳۳۹۳
LSSI © 2012 All rights reserved.